Atbalsts: eveikals@nsking.eu Bezmaksas piegāde pasūtījumiem virs 70 EUR

Kampaņas nosacījumi

Lai piedalītos loterijā:

1) Pērc jebkuru Collonil produktu visos NS KING veikalos (t.sk.NS KING Bonus un internetveikalā nsking.eu)

2) Reģistrē čeku numuru (vai rēķina numuru, ja pirkums veikts internetā) nsking.eu mājaslapā.

3) Sekmīgas reģistrācijas rezultātā, uz ekrāna parādās apstiprinošs uzraksts.

4) Saglabā čeku (vai rēķinu, ja pirkums veikts internetā) līdz izlozes dienai - tas būs apliecinājums par pirkuma veikšanu.

5) Reģistrēt čeku (vai rēķina numuru, ja pirkums veikts internetā) var no 18.septembra līdz 31.oktobrim plkst.23:59.

6) Izloze notiks 1.novembrī plkst.11:00, Zemitāna ielā 6, Rīgā.

Loterijas “Pērc Collonil un ceļo, kur vēlies!” pilni noteikumi.

Loterijas atļaujas Nr.4659

1. Loterijas preču pārdevējs un organizētājs ir SIA “Nittis”, reģ.Nr.LV40003546784, juridiskā adrese: Zemitāna iela 6, Rīga, LV-1012, Latvija.

2. Loterijas norises teritorija – NS KING veikali Latvijas teritorijā sekojošos tirdzniecības centros: Alfa, Dole, Domina, Galerija Centrs, Mols, Origo, Rīga Plaza, Spice, Ditton Nams, Pilsētas Pasāža, Valdeka, Kurzeme, Ostmala, Valleta; loterijas preces var iegādāties arī interneta veikalā lv.nsking.eu.

3. Loterijas norises sākuma datums ir 2017.gada 18.septembris. Loterijas norises beigu datums ir 2017.gada 1.novembris. Piereģistrēt čeku iespējams no 18.09.2017. līdz 31.10.2017.

4. Laimestu fonds: laimests sastāv no vienas balvas – dāvanu karte no ceļojumu aģentūras “Latvia Tours” 1200 EUR (viens tūkstotis divi simti eiro) vērtībā. Dāvanu karte derīga līdz 31.10.2018.

5. Loterijas prece: visi preču zīmola „Collonil” produkti.

6. Izredzes laimēt: Kopējais Loterijas dalībnieku skaits nav iepriekš zināms, bet tiek prognozēts, ka tas varētu būt 10 000 (desmit tūkstoši), tādejādi iespēja iegūt laimestu ir 1 (viens) pret 10 000 (desmit tūkstoši).

7. Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi:

7.1. Lai piedalītos loterijā, laika posmā no 2017.gada 18.septembra līdz 2017.gada 31.oktobrim, veikalu tīkla NS KING veikalā, tajā skaitā interneta veikalā lv.nsking.eu, jāiegādājas kāds no Collonil apavu kopšanas produktiem.

7.2. Pēc loterijas produkta iegādes, dalībnieks reģistrējas loterijai mājas lapā lv.nsking.eu bez maksas, obligāti norādot šādu informāciju: vārds, uzvārds, čeka numurs (vai rēķina numurs, ja pirkums veikts internetā), veikals, kurā pirkums tika veikts, kontakta tālrunis, e-pasts.

7.3. Pirkumam ir jābūt izdarītam līdz reģistrācijas brīdim.

7.4. Pirkuma čeks (vai rēķina numurs, ja pirkums veikts internetā) ir jāsaglabā līdz 2017.gada 30.novembrim. Tas kalpos par pierādījumu dalībai loterijā, saņemot balvu.

7.5. Ja reģistrācija mājas lapā ir noritējusi veiksmīgi, ekrānā parādās apstiprinošs teksts.

7.6. Izlozē piedalīsies tikai korekti veiktas reģistrācijas.

7.7. Viens dalībnieks var reģistrēties vairāk kārt, veicot atkārtotu jebkura Collonil produkta pirkumu un reģistrējot mājas lapā jaunu unikālu pirkuma čeku.

7.8. Visi pieteiktie pirkumu čeki (vai rēķina numuri, ja pirkumi veikti internetā), kas būs unikāli, piedalīsies izlozē.

7.9. Atkārtoti iesūtītie čeku (vai rēķina numuri, ja pirkumi veikti internetā) numuri, kuri jau ir reģistrēti izlozei, tiks dzēsti.

8. Ar piedalīšanos loterijā saistīties dalībnieka izdevumi: jānopērk Collonil produkts, interneta pieslēguma izdevumi, lai reģistrētu čeku dalībai loterijā.

9. Lai piedalītos loterijā, reģistrēt čeku lv.nsking.eu mājaslapā var līdz 2017.gada 31.oktobrim plkst.23:59.

10. Loterijā laimējušās personas noteikšana notiks elektroniskā izlozes veidā, 2017.gada 1.novembrī, SIA „Nittis” ofisā Zemitāna ielā 6, Rīgā, plkst.11:00.

11. Loterijā laimējusī persona tiks paziņota 2017.gada 1.novembrī lv.nsking.eu mājaslapā. Ar laimējušo personu SIA loterijas rīkotāji sazināsies zvanot vai sūtot SMS uz dalībnieka norādīto tālruni 2017.gada 1.novembrī.

12. Balvu laimējusī persona varēs saņemt, ierodoties SIA „Nittis” ofisā Zemitāna ielā 6,  Rīgā, ne vēlāk kā līdz 2017. gada 17.novembrim (ieskaitot), līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu un parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, balvas ieguvējam netiek segti.

13. Pretenzijas šīs loterijas sakarā iesniedzamas rakstiski, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, un pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā. Pretenzijas nosūtāmas uz SIA „Nittis” biroju Zemitāna ielā 6, Rīgā, LV-1012, līdz 2017. gada 17.novebrim (pasta zīmogs). Preču pārdevējs izskata pretenziju un atbild uz to 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc saņemšanas.

14. Loterijā nevar piedalīties SIA „Nittis” darbinieki un viņu ģimenes locekļi (laulātais, bērns, mazbērns, brālis, māsa, kāds no vecākiem vai vecvecākiem), ko Loterijas laimētājs apstiprina parakstot pieņemšanas-nodošanas aktu par balvas saņemšanu. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka laimētājs ir uzņēmuma darbinieks vai viņa ģimenes loceklis, viņam balva netiek izsniegta un tiek veikta atkārtota izloze.

15. Ja balvas ieguvējs ir nepilngadīga persona, laimestu var saņemt viņa likumiskais pārstāvis, uzrādot balvas ieguvēja un savu personu apliecinošu dokumentu.

16. Loterijas rīkotāji neatbild par balvas ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies, lietojot balvu.